گروه ارزش آفرینان پاسارگاد (سهامی عام)

واحد سرمایه گذاری

رضا حدادزاده
رضا حدادزاده
مدیر سرمایه گذاری
فوق لیسانس مدیریت مالی

سوابق
علیرضا وادی دار
علیرضا وادی دار
معاون سرمایه گذاری
فوق لیسانس مدیریت مالی

سوابق

کارشناس -  شرکت کارگزاری بانک ملی
کارشناس -  شرکت سرمایه گذاری ساتا

امیر سعید محمودی
امیر سعید محمودی
کارشناس سرمایه گذاری
فوق لیسانس مهندسی مالی

سوابق
محسن هانی
محسن هانی
کارشناس سرمایه گذاری ساختمان
فوق لیسانس عمران- مهندسی و مدیریت ساخت

سوابق

واحد مالی

مسعود منتظری
مسعود منتظری
معاون طرح و برنامه
فوق لیسانس مدیریت مالی

سوابق

متخصص مالی - ایران خودرو

مدیر مالی - گروه صنعتی مینو

مدیر مالی - تجهیزات پزشکی هلال احمر

عادل اوجاقی
عادل اوجاقی
مدیر مالی
لیسانس حسابداری

سوابق

سرپرست حسابداری - توسعه ساختمان بین الملل

مدیر مالی - پارس مسکن سامان 

 

فیروز ساجدی
فیروز ساجدی
کارشناس مالی
لیسانس حسابداری

سوابق
سحر رابودان
سحر رابودان
کارشناس ارشد مالی


سوابق
معراج خلیلی
معراج خلیلی
معاون مالی واداری
فوق لیسانس مدیریت مالی

سوابق

واحد اداری

سحرناز امین
سحرناز امین
مدیر اداری - منابع انسانی
فوق لیسانس مدیریت اجرایی

سوابق

مدیر منابع انسانی و اداری شرکت هنکل ایران 

مدیر منابع انسانی و اداری شرکت اشنایدر الکتریک (تله مکانیک ایران)

معاونت منابع انسانی شرکت مانیزان