گروه ارزش آفرینان پاسارگاد (سهامی عام)

مدیریت

مجتبی کباری
مجتبی کباری
مدیر عامل و عضو هیات مدیره
دکترای تخصصی مدیریت مالی (PHD)

سوابق

کمیته حسابرسی

محمد علی وطنی
محمد علی وطنی
عضو کمیته حسابرسی


سوابق
عزیزاله اسکندرفر
عزیزاله اسکندرفر
رییس کمیته حسابرسی
لیسانس علوم اقتصادی

سوابق
مهدی دهقان
مهدی دهقان
عضو کمیته حسابرسی
دکترای علوم اقتصاد

سوابق

معاونین

علیرضا وادی دار
علیرضا وادی دار
معاون سرمایه گذاری
فوق لیسانس مدیریت مالی

سوابق

کارشناس -  شرکت کارگزاری بانک ملی
کارشناس -  شرکت سرمایه گذاری ساتا

مسعود منتظری
مسعود منتظری
معاون طرح و برنامه
فوق لیسانس مدیریت مالی

سوابق

متخصص مالی - ایران خودرو

مدیر مالی - گروه صنعتی مینو

مدیر مالی - تجهیزات پزشکی هلال احمر

معراج خلیلی
معراج خلیلی
معاون مالی واداری
فوق لیسانس مدیریت مالی

سوابق
محسن صفاجو
محسن صفاجو
معاون اجرایی و مدیر عامل شرکت سامان تجارت تدبیر ایرانیان
دکترای تخصصی حسابداری (PHD)

سوابق

مدیران

رضا حدادزاده
رضا حدادزاده
مدیر سرمایه گذاری
فوق لیسانس مدیریت مالی

سوابق
عادل اوجاقی
عادل اوجاقی
مدیر مالی
لیسانس حسابداری

سوابق

سرپرست حسابداری - توسعه ساختمان بین الملل

مدیر مالی - پارس مسکن سامان 

 

دفتر مدیر عامل

سید مجتبی موسوی
سید مجتبی موسوی
رییس دفتر مدیر عامل
کارشناسی

سوابق