گروه ارزش آفرینان پاسارگاد (سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد (سهامی عام) سال مالی منتهی به 29 اسفند 1398

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد (سهامی عام) سال مالی منتهی به 29 اسفند 1398

بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین نماینده یا نمایندگان حقوقی ایشان دعوت می گردد تا در مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که در روز پنج شنبه تاریخ 1398/03/08 در محل ساختمان شماره 2 بانک پاسارگاد به آدرس بلوار نلسون ماندلا ابتدای خیابان تابان شرقی پلاک 2 برگزار می گردد حضور بهم رسانند.

 

                                                                                                                                                                   با احترام

                                                                                                                     هیات مدیره شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد (سهامی عام)

تاریخ درج : 1399/2/8 بازگشت به آرشیو