گروه ارزش آفرینان پاسارگاد (سهامی عام)

نام شرکت : تأمین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد
نام نماینده : ارسلان امیری
سمت : عضو هیات مدیره

 	ارسلان امیری

تحصيلات/مدرک حرفه ای :

  • فوق لیسانس مدیریت علوم بانکی

زمينه هاي سوابق کاری :

  • بازار سرمايه و بازار پول

تاريخ عضويت در هيئت مديره :

  • 1397/07/24

عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شرکت ها :

  • مدیریت امور توسعه انسانی بانک سپه
  • مدیریت امور توسعه انسانی بانک پاسارگاد
  • رییس اداره توسعه و تحقیق بانک پاسارگاد
  • معاون مدیر عامل بانک پاسارگاد در امور سرمایه انسانی و طرح و برنامه

عضويت قبلي در هيئت مديره ساير شرکت ها در 5 سال اخير :

  • عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد