گروه ارزش آفرینان پاسارگاد (سهامی عام)

نام شرکت : توسعه مدیریت پارس حافظ
نام نماینده : علی اكبر امين تفرشی
سمت : نایب رئیس هیات مدیره

علی اكبر امين تفرشی

تحصيلات/مدرک حرفه اي :

  • فوق ليسانس حسابداري و مديريت مالي

زمينه هاي سوابق کاری :

  • بازار سرمايه بازار پول

تاريخ عضويت در هيئت مديره :

  • 1392/12/6

عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شرکت ها :

  • مديرعامل و عضو هيأت مديره شركت پارس آريان
  • عضو هيأت مديره بانك پاسارگاد
  • عضو هيأت مديره هلدينگ خاور ميانه

عضويت قبلي در هيئت مديره ساير شرکت ها در 5 سال اخير :

  • مدير عامل و عضو هيأت مديره سرمايه‌گذاري ملت
  • عضو هيأت مديره بانك كارآفرين