گروه ارزش آفرینان پاسارگاد (سهامی عام)

جایگاه گروه ارزش‌آفرینان پاسارگاد

جایگاه گروه ارزش‌آفرینان پاسارگاد در میان صد شرکت برتر

کسب رتبه 92 توسط شرکت گروه ارزش‌آفرینان پاسارگاد در میان صد شرکت برتر از نظر میزان فروش با دستیابی به فروش 13.680میلیارد ریال در سال 93

 

 جایگاه گروه ارزش‌آفرینان پاسارگاد در میان شرکت های سرمایه گذاری در سال 93 براساس میزان فروش بر مبنای رتبه بندی IMI

ردیف  شرکت  فروش - میلیارد ریال
1 هلدینگ خلیج فارس 308.424
2 گروه گسترش نفت و گاز پارسیان 243.851
3 سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین 116.667
4 سرمایه گذاری پارس آریان 108.802
5 سرمایه گذاری گروه توسعه ملی 97.958
6 گروه گسترش ارتباطات و فن آوری اطلاعات سینا 58.208
7 سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان 45.063
8 سرمایه گذاری دارویی تامین 42.489
9 سرمایه گذاری ایران 39.377
10 بازرگانی پتروشیمی 28.191
11 هلدینگ مهندسی و ساختمان صنایع نفت 27.357
12 گسترش صنایع غذایی سینا 23.174
13 داروپخش 23.137
14 سرمایه گذاری سیمان تامین 22.435
15 سرمایه گذاری شفا دارو 19.721
16 هلدینگ دارویی برکت 18.288
17 گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 17.131
18 سیمان فارس و خوزستان 16.950
19 گروه اقتصادی و خودکفایی آزادگان 16.728
20 گروه ارزش آفرینان پاسارگاد 13.790